BEN TROOSTER: ‘AANPAKKEN, CREATIEF ZIJN EN MEER GROEN IN HET CENTRUM VAN VLAARDINGEN’

“Aanpakken, creatief zijn en meer groen in Stadshart Vlaardingen”

Het Stadshart Vlaardingen kampt al langere tijd met leegstand, vervuiling en een verlies aan aantrekkingskracht. Ben Trooster pleit voor een meer constructieve samenwerking tussen de gemeente Vlaardingen en de plaatselijke ondernemers om de oude glorie van de binnenstad te herstellen. “Hierbij moeten we vooral creatief zijn, het niet meteen zoeken in dure oplossingen maar eerst kijken welke kleine dingen we direct kunnen aanpakken en die ook direct iets bijdragen”.

“Veel zaken kunnen we hier en nu aanpakken. Betere verlichting, meer groen en het beter schoonhouden van de binnenstad zorgen direct voor een veilige, meer vriendelijke en aantrekkelijke binnenstad”. Een van de stokpaardjes van Trooster is de enorme overvloed aan overbodig straatmeubilair. “Als je alleen al ziet hoeveel paaltjes er te vinden zijn die geen enkele functie vervullen. Dat geld zouden we veel beter kunnen inzetten om bijvoorbeeld meer bloembakken te plaatsen en ledverlichting te installeren”.

Complexe uitdaging
Trooster realiseert zich als geen ander dat het vlottrekken van de binnenstad een complexe uitdaging is waarin veel stakeholders met verschillende belangen een rol spelen. Van grote partijen als Multi Vastgoed en BKS-parking, de verdeelde plaatselijke politiek tot de diverse ondernemersverenigingen: iedereen heeft zijn visie op hoe het beter kan en moet. “De kunst is weer samen op één lijn te komen en één visie te gaan volgen. De politiek zou hier een belangrijke, verbindende rol moeten spelen. Nu zie je nog te veel dat door de iedere vier jaar wisselende samenstelling van het stadsbestuur er te weinig continuïteit is in het beleid. Grote beslissingen die de positie van de stad sterk kunnen verbeteren worden zo te lang uitgesteld”. Trooster vindt dat zijn stad hier een voorbeeld kan nemen aan naaste buur Schiedam, waar over een langere periode is gebouwd aan een visie voor de binnenstad en waarvan nu de vruchten worden geplukt. Zo ziet hij ook in Vlaardingen een belangrijke rol weggelegd voor de Hoogstraat als trekker van een bruisende binnenstad. “Hier zie je nu al dat de diversiteit van ondernemers, gekoppeld aan de rijke historie, zorgt voor een stuk levendigheid met een sterk eigen Vlaardings karakter”.

‘Geef ondernemers de ruimte’

Dat Ben Trooster de politiek is in gegaan is geen toeval. Als ondernemer had hij al een duidelijke visie op hoe gemeente en plaatselijke ondernemers elkaar moeten versterken. “Ondernemers willen ondernemen, regels moeten er zijn maar deze moeten vooral worden gebruikt om het ondernemersbeleid te stimuleren. Zo hebben we de jaarlijks terugkerende discussie rond de openingstijden in de kerstperiode. Geef ondernemers hier de ruimte, versimpel de aanvraag en houd de kosten zo laag als mogelijk. Zeker in de kerstperiode kan een dag extra omzet een hoop goedmaken voor de plaatselijke middenstand”.

Een ander belangrijk aspect voor een levendig ondernemersklimaat is het vestigingsbeleid. “Zorg dat startende ondernemers de ruimte krijgen en geef hen een kans te pionieren. We zien nu nog te veel dat aanvraagprocedures voor vergunningen onnodig lang duren en dat ondernemers op kosten worden gejaagd”. Trooster is ook voorstander van wat in het Rotterdamse ‘High trust, high penalty’ beleid wordt genoemd. “Geef de startende ondernemer het vertrouwen, gun ze het voordeel van de twijfel maar stel ook duidelijke spelregels. Houd je je hier niet aan, dan betaal je de prijs in de vorm van een hoge boete. Door een goede voorscreening en het gebruik maken van een sterk netwerk kun je de juiste ondernemers aan je binden”.

Trooster is strijdbaar en vol energie om de Vlaardingse binnenstad vooruit te helpen. “Ik geloof echt dat we met onze ondernemers en ons toch ook rijke culturele erfgoed een uitstekende basis hebben om ons hoofd weer boven het maaiveld uit te gaan steken. Het is dan ook geen toeval dat de foto is genomen bij het ‘Haringkoppen verbinden’-beeld op de Westhavenkade. We zijn doorzetters en zullen samen oplossingen vinden zodat we weer trots kunnen zijn op onze binnenstad”.

Ben Trooster

Ben Trooster is een veelzijdige en gedreven persoonlijkheid. Al jaren is hij actief als ondernemer in Vlaardingen. Zo was hij jarenlang uitbater van café De Waal en organisator van de Haring- en Bierfeesten. Ook maakte hij een radioprogramma voor Omroep Vlaardingen. In de plaatselijke politiek was hij van 2006 tot 2010 actief. Samen met Marco van Unen is hij oprichter van de lokale partij Beter voor Vlaardingen. Inmiddels combineert hij een fulltime managementfunctie met een nieuwe termijn van vier jaar in het stadsbestuur. Uitdaging ligt erin om onder andere de binnenstad van Vlaardingen weer tot een bruisend stadshart te maken. Een stad waar gemeente en ondernemers samen het verschil maken en waar volop levendigheid en ontspanning te vinden is. Schoon en groen, een plek waar Vlaardingers en regiogenoten graag komen.

‘Van kaalslag naar inhaalslag’ (Foto penning partij in beeld toevoegen 102)

Beter voor Vlaardingen heeft een heldere visie op hoe zij Vlaardingen weer op alle vlakken tot een stad van niveau in de regio wil brengen. De partij bestaat uit echte Vlaardingers met verschillende achtergronden en specifieke vakkennis. Onder de titel ‘Van Kaalslag naar inhaalslag’ wil de partij dat de menselijke maat weer gaat regeren in Vlaardingen. Een duidelijke visie met speerpunten als het invoeren van veiligheidsteams in iedere wijk, het aanpakken van huftergedrag door oplopende boetes, meer aandacht voor de openbare ruimte en het vergroten van sociaal eigenaarschap.

Voor meer informatie: http://www.betervoorvlaardingen.nl