+Doelgroep

Uit marktonderzoek en marketingliteratuur zijn diverse doelgroep segmentaties beschikbaar.

Volgens de traditionele indeling worden we ingedeeld naar leeftijd.

Leeftijd alleen is veel te mager om op te segmenteren. Wanneer je dieper kijkt zijn er allerlei factoren van invloed op een goede segmentatie:

Wat zijn de drijfveren?
Kijk maar eens om je heen. De één is 70 en nog net zo actief als toen hij 50 was en weer een ander is 50 maar blijft het liefst juist lekker thuis achter de televisie of laptop.

Wat is je gevoelsleeftijd?
De gemiddelde persoon voelt zich 10 tot 15 jaar jonger, voor zestigers en zeventigers geldt dat zij mentaal op een leeftijd van gemiddeld 52 jaar blijven!

Tot welke generatie behoor je en welke tijdsgeest past hierbij?
Ben je een kind van de oorlog of ben je in je jeugdjaren in een hippiecultuur opgevoed?

Hoeveel levenservaring heeft iemand en wat doet dat met de mentale staat?
Iedere levensfase kent zo zijn eigen specifieke uitdagingen en hoe meer fases je doorlopen hebt hoe bewuster je zelfbeeld wordt.

Wat is het zelfbeeld van de persoon?
Accepteer je dat je ouder wordt? Heb je zelf nog de volledige regie over je leven?
Al deze factoren zijn van grote invloed op hoe iemand denkt en voelt. Ophetleven! richt zich op mensen die gemiddeld ouder zijn dan 45 jaar en alles uit het leven willen halen.
Hierbij hanteren we drie doelgroepen die zijn samengesteld op basis van leeftijd aangevuld met gevoelsleeftijd, levensfase en de mate van (sociale) activiteit en zelfredzaamheid.

  • ‘Werkenden’ (45-65)
    Deze groep is zowel sociaal als professioneel in de bloei van hun leven
  • ‘Ouderen’ (65-75)
    Voor deze groep breekt door het pensioen veelal een nieuwe levensfase aan. Een groot deel van deze groep heeft een nog steeds zeer rijk sociaal en actief leven maar wordt hierin deels gefaciliteerd door familie of verzorgers.
  • ‘Senioren’ (75+)
    In deze groep heeft de mate van zelfredzaamheid een steeds grotere invloed maar is de wil om sociaal actief te blijven voor een groot deel onverminderd aanwezig