INTERVIEW THEO SCHILTHUIZEN

INTERVIEW THEO SCHILTHUIZEN

VAN VOOR IEDEREEN NAAR VAN IEDEREEN!

3 maart 2020 bestond de Schiedamse bibliotheek exact 100 jaar. Directeur Theo Schilthuizen is trots op deze mijlpaal: “De bibliotheek bewijst al 100 jaar haar waarde in het ontwikkelen en verrijken van de mens. Daarbij heeft ze zichzelf opnieuw uitgevonden. Van voor iedereen naar van iedereen. Meer dan ooit is de bibliotheek een ontmoetingsplaats waar interactie en debat plaatsvindt en kunst en cultuur hoogtij vieren.”

Theo vervolgt: “Van oorsprong vervulde de bibliotheek traditionele functies, een plaats waar je kon lezen, leren en een schat aan informatie vinden. Hieraan zijn in de moderne tijd twee nieuwe functies toegevoegd. De moderne bibliotheek is als een ‘Agora’, een sociaal dynamische ontmoetingsplaats die kansen biedt voor iedereen. Wij zijn als het ware het Zwitserland van de stad. Alle kennis is bij ons verenigd en vrij beschikbaar voor iedereen. Niets moet, (bijna) alles mag!”

Zijn passie voor bibliotheken is er al lang. Al 35 jaar werkt hij voor bibliotheken en inmiddels 10 jaar voor de bibliotheek in Schiedam, waarvan 6 jaar als directeur. “Ik zag het als de ontdekking van de hemel op aarde. Een fijne plek om te zijn, zeker hier in de Korenbeurs met haar schitterende binnentuin en een plek waar je jezelf kunt blijven verrijken. Natuurlijk door alle beschikbare kennis, maar ook steeds meer door de interactie die hier tussen mensen plaatsvindt. Voorleessessies, taalcafés, muziek, exposities: het gebeurt hier allemaal.”

Tot slot wil Theo nog maar eens benadrukken dat een van de belangrijkste functies van de bibliotheek blijft het bestrijden van laaggeletterdheid en daarmee kansenongelijkheid. “Lezen moet zo vanzelfsprekend zijn als tandenpoetsen. Je wordt er altijd wijzer van en het biedt iedereen kansen zichzelf te ontwikkelen en mee te komen in de samenleving.”

De hele maand maart viert de bibliotheek haar 100-jarig bestaan. Feest je mee?

www.100jaaropen.nl

100 jaar Bibliotheek Schiedam in vogelvlucht

Op 3 maart 1920 opende de bibliotheek voor het eerst haar deuren aan de Lange Haven. Twee jaar eerder had M.C.M. de Groot – ondernemer en gemeenteraadslid die op sociaal en cultureel gebied veel pionierswerk voor de stad heeft verricht – het pand op nummer 131 (voorheen het Volkshuis) aan de gemeente Schiedam geschonken. Hij verbond hieraan de strikte voorwaarde dat er een moderne openbare bibliotheek met leeszaal in zou worden gevestigd.

In die dagen groeide het aantal openbare bibliotheken in Nederland snel. Het bood de burgers de laagdrempelige mogelijkheid zich te ontwikkelen en te scholen. Volksverheffing heette dat. In 1970 fuseerde de openbare met de katholieke bibliotheek. In 1997 verhuisde de hoofdvestiging van de Lange Haven naar Het Stadserf en werden er diverse servicepunten in de stad geopend.

Door de niet te stoppen digitalisering heeft ook de Schiedamse bibliotheek een grote verandering doorgemaakt. Tegenwoordig heeft iedere basisschool een eigen bibliotheekvoorziening, zijn er dicht bij huis wijkvoorzieningen en is er een DigiTaalhuis voor mensen met een taalachterstand.

In 2015 keerde de bibliotheek min of meer terug naar haar oorsprong en vestigde zich in het monumentale pand De Korenbeurs aan de Lange Haven.